Виж всички градове

Taxistars ви обслужва в Сливен

Услугите са в процес на развитие.

Услуги

ГРАДСКИ

НЕЗАВИСИМ ПРЕВОЗВАЧ

ПЛАТФОРМА

Начална такса:
0,79 лв
Престой:
0,19 лв/мин
06:01 - 22:00
0,25 лв/мин
22:01 - 06:00

0,69

лв/км


06:01 - 22:00

0,79

лв/км


22:01 - 06:00

Такси за градски и междуградски пътувания