ВАШАТА ПЛАТФОРМА ЗА ТАКСИ ПОРЪЧКИ ОТ 2012 ГОДИНА

Към момента обработваме над 4 милиона такси поръчки годишно в повече от 20 града. Таксистарс е налична за Android и iOS устройства, а също и за B2B уеб портали. Услугите на платформата се предлагат на фримиум, на абонаментен принцип и на принципа на централизирано хостване.

Отворен бизнес модел


От самото си стартиране Таксистарс предоставя еднакъв достъп до интегрираната си инфраструктура на всички заинтересовани страни в такси-индустрията – таксиметрови водачи, потребители, корпоративни клиенти и партньори трети страни.

Достъпът до системата е основан на общи правила и цени.


ЗА ПАРТНЬОРИ

Ключови стъпки


2012 - Таксистарс стартира първата напълно автоматизирана виртуална диспечерска мрежа за шофьори. За пръв път шофьорите могат да се възползват от сътрудничеството си с големи брандове.

2015 - Партньорството с Виваком прави системата достъпна за всички клиенти на мобилния оператор.

2016 - За пръв път е въведена опцията за плащане през приложението с Mastercard.

Иновации базирани на опита


Компанията се управлява от мотивиран мениджърски екип с повече от 12-годишно професионално сътрудничество.

Предишни продукти разработени и стартирани от екипа са в сферата на мобилното банкиране и платформи за куриерски услуги.


ВАШЕТО ТАКСИ
Такси за градски и междуградски пътувания