Апел за партньорство към такси бранша в България!

Апел за партньорство към такси бранша в България!


Колеги,


Целият бранш е изправен пред невиждано за всички ни предизвикателство. Длъжни сме да опитаме всяка възможност за да защитим такси шофьорите и изградените от нас бизнеси. Ето защо ние се обръщаме към вас с предложение за общо усилие за запазване на такси бранша.


Ние предлагаме на всички превозвачи и такси компании решение за оцеляване по време на тежката криза чрез обединение в общ диспечерски център. Целта е да гарантираме непрекъсваемост на услугите за клиентите, както и да предложим кризисен диспечерски пакет за шофьорите на минимална цена, без това да доведе фалити на всички компании. Като технологична компания, Таксистарс е създал и оперира национален диспечерски център, който може да поеме обслужването и на вашите телефони за поръчки. Системата позволява поддържането на неограничен брой линии от различни градове с минимални промени в начина на обслужване на клиентите.


Не са необходими никакви инвестиции, нито промяна на договорите ви с телекомите. Ние ще обслужваме вашите клиенти денонощно без ангажименти единствено срещу такса за всяка обслужена поръчка или твърда фиксирана такса. Единственото което е необходимо е да разполагате с Android мобилни устройства с интернет по колите и да обучите вашите шофьори на работа с нашия софтуер.


Целта ни е да осигурим защита на вашия бизнес и вашите коли от тежката заплаха на настъпващата криза. Предложението ни не е обвързващо и е ориентирано основно за кризисния период. Сега е времето за смели решения в името на бъдещото ни възстановяване.


При интерес и повече информация се свържете с нас на 0894 20 20 86 (Цветелин Николов) или на sales@taxistars.net.гр. София
18.03.2020 г.Назад
Такси за градски и междуградски пътувания