Най-популярното име през януари

Здравейте приятели,
Според НСИ над 157 000 от българите носят името Иван. През новата година ние от Таксистарс решихме да направим едно мини-проучване и да проверим дали това е факт сред потребителите на Таксистарс.

За да гласувате, използвайте функцията Промокод/ваучер от главното меню на приложението. След това въведете един от следните промокодове*:

 • VASIL - за имената: Васил, Василен, Василена, Василий, Василка, Васка, Весела, Веселин, Веселина, Вълко, Вълчо.
 • PLAMEN - за имената: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Серафим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър.
 • TIHOMIR - за имената: Тихомир, Тихомира, Тихомирка.
 • KRYSTIO - за имената: Кръстьо, Кръстана.
 • IORDAN - за имената: Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Данка, Данко, Данчо, Йордан, Йордана, Йорданкa, Найден.
 • IVAN - за имената: Ваньо, Bаня, Жан, Жанa, Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иванинa, Ивелин, Ивелина, Ивета, Иво, Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян.
 • BOGDAN - за имената: Богдан, Богдана, Теодосий.
 • TANIA - за имената: Богдан, Богдана.
 • NINO - за имената: Адам, Калчо, Нина, Нино.
 • GAVRIL - за името Гаврил.
 • ROMIL - за името Ромил.
 • ANTON - за имената: Андон, Антоан, Антоанета, Антон, Антонина, Антония, Донка, Донко, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоньо, Тоня, Тотьо, Тотка.
 • ATANAS - за имената: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка.
 • MAKARII - за името Макарий.
 • EVTIM - за имената: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия.
 • NEOFIT - за имената: Aгнeca, Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит.
 • TIMOTEI - за имената: Tимoтeй, Тимофей.
 • AKSENIA - за имената: Аксения, Аксиния, Ксения, Oкcaнa.
 • GRIGOR - за имената: Гаро, Григор, Григорена, Григорий, Гриша.
 • JIVKO - за имената: Живко, Живка, Зоя.
 • EFREM - за името Ефрем.

* всеки нов потребител на Таксистарс трябва да регистрира своя телефонен номер, преди да въведе промокод или ваучер

Изберете Промокод/ваучер

Изберете Промокод/ваучер

Регистрирайте Вашия телефонен номер

Регистрирайте Вашия телефонен номер

Въведете един от промокодовете

Въведете избрания от Вас промокод

Гласувайте за най-полулярно име и спечелете един от следните ваучери за пътувания: 1 ваучер от 100лв, 2 ваучера от 50лв и 3 ваучера от 25лв.

Създайте именника на Таксистарс и спечелете!

ПРОМОКОДОВЕ: VASIL, PLAMEN, TIHOMIR, KRYSTIO, IORDAN, IVAN, BOGDAN, TANIA, NINO, GAVRIL, ROMIL, ANTON, ATANAS, MAKARII, EVTIM, NEOFIT, TIMOTEI, AKSENIA, GRIGOR, JIVKO, EFREM.

Назад
Такси за градски и междуградски пътувания