Нов град в мрежата на Таксистарс

Кюстендил е първият град за 2019, който става част от националната мрежа на Таксистарс. Наши партньори в града са екипът на ТК “Ултра такси”, един от утвърдените превозвачи в град Кюстендил за последните 20 години.

Според Людмила Бачева - управител на “Ултра Такси”- участието в Таксистарс е възможност, както да се възползва от технологичните предимства на онлайн поръчка на такси, така и значително да оптимизира оперативните разходи. Не на последно място присъединяването към националната мрежа и марка е възможност за трансфер на опит и иновации.

Клиентите от града ще могат да поръчват онлайн такси през операторите на Таксистарс чрез единния НАЦИОНАЛЕН НОМЕР 0877 144 144 или 0887 170 170, а така също директно през мобилно приложение, гласов оператор и уеб. Всяка такси кола е свързана онлайн и получава поръчки без намеса на оператор. Новият метод на работа осигурява както възможност за изпълнение на повече поръчки, така и въвеждане на пълна проследимост на пътуванията - коя е колата, кой е шофьора и какъв е маршрута. Това гарантира удобство, бързина, лесна обратна връзка за всяко пътуване и сигурност, както за пътниците, така и за шофьорите.

Освен модерния начин за поръчка, Таксистарс предлага на потребителите възможност за използване на е-плащания с банкови карти директно през приложението или чрез ПОС в колата, потребителски рейтинг и обратна връзка на всяко пътуване. На последно място, но не по значение, Таксистарс предлага на потребителите за първи път в България поръчка на такси по едни и същи правила на работа и обслужване за пътуванията във всички коли участници в мрежата.

Таксистарс е оператор на онлайн мрежа за градски и междуградски такси пътувания. Компанията е на пазара повече от 6 години и е осъществила над 14 милиона градски пътувания. Всяка седмица с нея пътуват над 150 000 пътника в 15 български града. Допълнителна информация е налична www.taxistars.net.

Назад
Такси за градски и междуградски пътувания